con đường Di sản Miền Trung

Con đường Di sản miền Trung là chương trình du lịch 4 ngày hoặc 5 ngày điểm đến là Huế, Hội An, Đà Nẵng, Bà Nà với nhiều chương trình du lịch ghép đoàn hay tour riêng cho du khách lựa chọn