Tăng giá vé tham quan khu phố cổ Hội An

Tăng giá vé tham quan khu phố cổ Hội An

TT - UBND TP Hội An vừa có quyết định điều chỉnh tăng giá vé tham quan khu đô thị cổ dành cho khách VN từ 60.000 đồng/vé/ba lượt công trình văn hóa lên 80.000 đồng/vé/bốn lượt công trình văn hóa. Riêng giá vé dành cho khách nước ngoài không thay đổi: 120.000 đồng/vé/6 điểm tham quan. Giá vé điều chỉnh tăng áp dụng từ ngày 1-7.

Theo tuổi trẻ online
Các tin tức khác