Thêm một số quán café trên địa bàn thành phố

Thêm một số quán café trên địa bàn thành phố

 

 

Thêm một số quán café trên địa bàn thành phố

 

Đà Nẵng Bynight

Địa chỉ: 23 Nguyễn Văn Linh

Điện thoại: (84.511) 871510

 

Hawai

- Địa chỉ: 15 Trần Quý Cáp

- Điện thoại: (84.511) 863385

 

Hợp Phố

- Địa chỉ: 150 Lê Đình Lý

- Điện thoại: (84.511) 816700

 

Lamp Light Classic Piano

- Địa chỉ: 30 Ngô Gia Tự

- Điện thoại: (84.511) 865907

 

Quỳnh Anh

- Địa chỉ: 72 Paster

- Điện thoại: (84.511)  821444

 

Tiếng dương cầm

- Địa chỉ: K 67/9 Hoàng Văn Thụ

- Điện thoại: (84.511) 829509

 

Aloha

- Địa chỉ: 30 Ngô Gia Tự

- Điện thoại: (84.511) 865907

 

Bách Tùng

- Địa chỉ: 345 Phan Chu Trinh

- Điện thoại: (84.511) 826013

 

Café Romance

- Địa chỉ: 122/8 Quang Trung

- Điện thoại: (84.511) 886633

 

Cây Xanh

- Địa chỉ: Đường 2-9

 

Café C&T

- Địa chỉ: 16 Nguyễn chí Thanh

- Điện thoại: (84.511) 822716

 

Café City

- Địa chỉ: 60 Núi Thành

- Điện thoại: (84.511) 613051

 

Café Mắt Ngọc

- Địa chỉ: 323 Nguyễn Tri Phương

 

Café M và Tôi

- Địa chỉ: 514 Nguyễn Tri Phương

 

Café Thuỷ Trúc

- Địa chỉ: 232 Nguyễn Tri Phương

 

Các thông tin khác