Nhà hàng King & Queen Palace Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô 1A, 2A đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (+84.511) 3621111 / 3621888 E-mail: kimdogroup@gmail.com Website: www.kimdodanang.vn

Nhà hàng King & Queen Palace Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô 1A, 2A đường 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84.511) 3621111 / 3621888

E-mail: kimdogroup@gmail.com

Website: www.kimdodanang.vn

Các thông tin khác